شارژ پیامک SMS charge

process
اطلاعات اولیه

انتخاب و ثبت سرویس

process
تایید سفارش

مشاهده و تایید صورت حساب

process
پرداخت هزینه

پرداخت هزینه سرویس بصورت آنلاین

process
دریافت سرویس

دریافت سرویس خریداری شده


این بخش فقط برای مشتریانی است که شماره پیامک خود را از فارسیکام خریداری کرده باشند
جدول تعرفه ( ریال )
از تا هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک لاتین
مبلغ
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
نرخ پیامک فارسی
ریال
نرخ پیامک لاتین
ریال
دامنه
نام
تلفن همراه
پست الکترونیکی
مبلغ
ریال به اعتبار اضافه گردد.
نرخ پیامک فارسی
ریال
نرخ پیامک لاتین
ریال
ارسال برای بانک